Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
» jesteś tutaj: » NASZE USŁUGI » Przemysł farmaceutyczny

Przemysł farmaceutyczny

Ubezpieczenie OC za produkt dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Odpowiednio zawarte ubezpieczenie OC za produkt chroni przedsiębiorstwo przed ekonomicznymi skutkami szkód wyrządzonych na skutek wad produktu oraz obejmuje ochroną koszty pomocy prawnej w przypadku roszczeń, również tych nieuzasadnionych.
Pozwala to ograniczyć ryzyko związane z działalnością w tej specyficznej branży, bowiem kwoty roszczeń związanych ze szkodami na osobie wywołanymi produktami leczniczymi mogą zachwiać pozycją nawet największych przedsiębiorstw.

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny (czyli taki który posiada cechy nie zapewniające bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając jego normalne użycie) jest na zasadzie ryzyka (nie trzeba udowadniać winy) i solidarnie ponoszą ją wszystkie podmioty uczestniczące w procesie produkcji i dostarczaniu do konsumenta (producent, wytwórca, importer etc). Te zasady obowiązują we wszystkich krajach UE.
Warto zauważyć, że opakowanie oraz instrukcja użycia są częścią produktu, więc ich wady (np. złe zalecenie dawkowania) są traktowane jako wady samego produktu.

Ryzyko wzrasta znacząco przy wprowadzaniu produktów go na rynek zagraniczny. W przypadku jakiejkolwiek rzeczywistej lub domniemanej szkody pojawia się ryzyko roszczenia zagranicznego konsumenta wg obcego prawa i przed obcym sądem. Nawet bez względu na to czy rzeczywiście ktoś został poszkodowany na skutek wady wyrobu, same koszty obsługi prawnej związanej z takim roszczeniem mogą być ogromne.

Istnieje również możliwość zawarcia ubezpieczenia kosztów wycofania produktu z rynku.

W celu otrzymania kwestionariusza proszę o kontakt mailowy.