Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Obsługa w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnejUbezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to grupa słabiej znanych ubezpieczeń w naszym kraju. Polegają one na przejęciu przez ubezpieczyciela ewentualnych zobowiązań ubezpieczonego podmiotu z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością (lub posiadanym mieniem).
Są to zarówno ubezpieczenia związane z działalnością zawodową jak i tzw. odpowiedzialność cywilna ogólna, obejmująca nie- zawodowe ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Do tego dochodzi grupa ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone wadliwym produktem (tzw. OC za produkt), włączając tutaj ubezpieczenie wycofania produktów (tzw. product recall).
Rosnąca komplikacja życia gospodarczego oraz rosnące koszty postępowań sądowych, obrony prawnej, a także rosnąca świadomość prawna społeczeństw powoduje, że ubezpieczenia OC stają się coraz bardziej istotnym elementem współczesnego obrotu gospodarczego. Potwierdzeniem tego są zmiany w obecnym prawodawstwie wielu krajów, także w Polsce. Mimo stosunkowo niewielkiej, choć ciągle rosnącej ilości roszczeń cywilnoprawnych, obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje nakładany na coraz więcej grup zawodowych. Wynika to przede wszystkim z dostosowywania polskiego prawa do członkostwa w Unii Europejskiej, ale również z presji klientów i inwestorów, szczególnie zagranicznych.


Naszym zadaniem jest pomóc Państwu we wszelkich sprawach związanych z ubezpieczeniami OC, zarówno w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia jak i przy likwidacji szkód czy obsłudze roszczeń.

Najnowsze na Blogu
Instytucje finansowe
Dwa rodzaje ubezpieczeń - zabezpieczają przed roszczeniami klientów oraz przed roszczeniami akcjonariuszy i spółki w stosunku do władz spółki.
zobacz
Kancelarie prawne
Ubezpieczenie OC to najważniejsze ubezpieczenie dla tego typu działalności.
zobacz
Członkowie władz spółek
Coraz popularniejsze ubezpieczenie zabezpieczające spółkę i akcjonariuszy przed skutkami uchybieniami władz spółek w zarządzani spółką.
zobacz