Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
» jesteś tutaj: » NASZE USŁUGI

NASZE USŁUGI

Przygotowanie Zestawienia Ofert

Pierwszy etap współpracy pracy z nami kończy się zwykle sporządzeniem raportu (Zestawienia Ofert) o ofertach ubezpieczenia zebranych z zakładów ubezpieczeń, z którymi współpracujemy.
Dokument ten zawiera między innymi:
  • wyciąg z warunków ogólnych każdej oferty, 
  • informacje o warunkach finansowych oferty (stawki/składki, sumy ubezpieczenia, udziały własne), 
  • omówienie najważniejszych postanowień proponowanych warunków ubezpieczenia wraz z oceną zakresu ochrony ubezpieczeniowej, 
  • naszej rekomendacji jednej lub kilku ofert wraz z uzasadnieniem.
Prezentacja Zestawienia Ofert poprzedzają następujące czynności: 
  • zebranie informacji o Państwa działalności gospodarczej, 
  • analiza działalności pod kątem związanego z nie ryzyka, 
  • analiza obecnego stanu Państwa ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, 
  • opracowanie zakresu ubezpieczeń odpowiadającego Państwa działalności i oczekiwaniom, 
  • kontakt z wybranymi zakładami ubezpieczeń i zebranie ich ofert.
Ostatnim etapem jest zawarcie umów ubezpieczenia w imieniu naszego klienta. 

Administracja umowami ubezpieczenia 

Nasza rola nie kończy się jednak po zakończonej sukcesem sprzedaży proponowanych przez nas ubezpieczeń. Cały czas doradzamy Państwu i prowadzimy administrację zawartych umów ubezpieczenia:
dokonujemy niezbędnych zmian w istniejących umowach ubezpieczenia, tak, aby dostosować je do zmian w Państwa działalności gospodarczej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem (1 miesiąc) aranżujemy odnowienia umów ubezpieczenia, tak, aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, 
obsługujemy proces płatności składek ubezpieczeniowych, przypominając o terminach płatności i sprawdzając czy wpłynęły na konto zakładu ubezpieczeń.

Doradztwo w likwidacji szkód 

Naszym obowiązkiem jest służenie Państwu pomocą w przypadku roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Doradzimy Państwu jak zachować się, kiedy zostaje Państwu zgłoszone roszczenie, oraz zawiadomimy zakład ubezpieczeń. Reprezentując Państwa interesy prowadzimy nadzór nad likwidacją szkód prowadzoną przez zakłady ubezpieczeń, tak, aby proces ten przebiegał w najbardziej efektywny sposób. 

NASZE WYNAGRODZENIE

Prowizja brokerska

Broker ubezpieczeniowy działa jako wyspecjalizowany pośrednik finansowy.
Zdobywając klientów (ubezpieczających) i prowadząc ich obsługę zdejmuje z zakładu ubezpieczeń zarówno koszty administracyjne jak i sprzedaży, które zakład ubezpieczeń musiałby ponieść, aby pozyskać i utrzymać swoich klientów bezpośrednich.
Z tego względu broker wynagradzany jest prowizją od kwoty składki za zawarte za jego pośrednictwem umowy ubezpieczenia. Prowizja ta nie powiększa kwoty składki, ponieważ jest ona niższa (zgodnie z zasadą, że usługi brokera to dla zakładu ubezpieczeń wyspecjalizowany outsourcing), od kosztów, które zakład ubezpieczeń musiałby sam ponieść pozyskując i obsługując swoich klientów.