Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
» jesteś tutaj: » NASZE USŁUGI » Audytorzy energetyczni

Audytorzy energetyczni


Opracowaliśmy program dobrowolnych ubezpieczeń OC dla audytorów energetycznych.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną czynności osób wykonujących audyty energetyczne, polegające na wykonywaniu następujących rodzajów audytów:
1. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z rozp MIIR z dnia 27-02-2015 r Dz.U z 2015 r poz 376, (nadwyżka nad ubezpieczenie obowiązkowe),
2. Audyty termomodernizacyjne i remontowe budynków zgodnie z rozp MIIR z dnia 13-10-2015 r Dz.U z 2015 r poz 1606
3.  Audyt efektywności energetycznej z rozp. MG z dnia 27-08-2012 r Dz.U z 2012 r poz. 962,
4.  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Art. 36 i Art. 37 Ustawy o efektywności energetycznej z 20-05-2016 Dz.U. z 2026 r. poz. 831

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również :
a)  czynności Ubezpieczonego jako pełnomocnika przedsiębiorstwa w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego audytu energetycznego tego przedsiębiorstwa w zakresie złożenia do Prezesa URE zawiadomienia o wykonanym audycie.
b)  przygotowanie zgłoszenia, o którym mowa powyżej.

Zalety programu:

1. Ubezpieczenie obejmuje działalność/uchybienia mające miejsc w okresie ubezpieczenia, co zapewnia ochronę zgodnie z terminami przedawnień, nawet jeżeli poszczególne działalności nie są wykonywane.
2. Obejmuje działalność audytora energetycznego przedsiębiorstw oraz oc certyfikatorów.
3. Czyste straty finansowe (czyli szkody inne niż rzeczowe i osobowe), czyli najbardziej istotna część pokrycia są objęte ochroną do pełnej wysokości sumy ubezpieczenie.
4. Koszty obrony pokrywane są ponad sumę gwarancyjną i jej nie zwiększają
5. Franszyza redukcyjna jest zamknięta i nie jest wyrażona w procentach odszkodowania.
6. Ochrona obejmuje również szkody rzeczowe i osobowe oraz wyrządzone przez podwykonawców.
7. Ochrona obejmuje szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem.

Składka dla sumy ubezpieczenia 100 000 PLN już od 900 PLN!

Zapraszamy do kontaktu!!