Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Firmy audytorskie, biegli rewidenci

Ubezpieczenie OC dla biegłych rewidentów

Nasze usługi dla branży firm audytorskich/ podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, są dwojakiego rodzaju:

1. Prowadzimy w konsorcjum z FINCON Sp. z o. o. program ubezpieczeń dla podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Program obejmuje 3 elementy:
- ubezpieczenie obowiązkowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 205, poz.1583),
- ubezpieczenie dodatkowe (dobrowolne), które jest ubezpieczeniem nadwyżkowym nad minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia,
- ubezpieczenie uzupełniające (dobrowolne), które obejmuje usługi kadrowo-płacowe, nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.
Powyższy program przeznaczony jest dla podmiotów, których przychód nie przekracza 1 500 000 mln zł.
Dla większych podmiotów kwotacje ustalane są indywidualnie.

2. Opracowywanie indywidualnych programów ubezpieczenia dla dużych podmiotów obejmujących ubezpieczenia OC, ubezpieczenia sprzeniewierzenia/ nieuczciwości pracowników, ubezpieczenia ryzyk komputerowych i ubezpieczenia utraty/uszkodzenia danych w następstwie działania wirusów komputerowych, sabotażu cybernetycznego, bomb logicznych, koni trojańskich.