Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
ROLA BROKERA
» jesteś tutaj: » ROLA BROKERA

ROLA BROKERA

Prawne aspekty działalności brokerskiej reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

W odróżnieniu od agenta, który jest przedstawicielem ubezpieczyciela broker działa w imieniu podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, który jest jego klientem. Broker nie jest związany umowami z żadnymi zakładami ubezpieczeń i nie reprezentuje żadnego z nich.


Obowiązki brokera


Broker ma ustawowy obowiązek, między innymi:
  • wykonywać działalność z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia,
  • przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja,
  • dochować tajemnicy zawodowej, również po rozwiązaniu stosunku umownego ze swoim klientem.

Ubezpieczenie OC zawodowej brokera


Wszystkie firmy brokerskie mają obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2005 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanie działalności brokerskiej, z minimalną sumą gwarancyjną 1 500 000 euro na wszystkie i 1 000 000 euro na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia.

Zezwolenie na działalność brokerską


Wymagania to, między innymi: zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

Rejestr brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi ogólnie dostępny rejestr, gdzie można sprawdzić, czy dany podmiot posiada ważne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej.