Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
» jesteś tutaj: » BLOG

Witamy na naszym blogu poświęconym ubezpieczeniom OC

Ubezpieczenie eksperymentów medycznych
Szanowni Państwo,

od 1-go stycznia 2021, wprowadzono obowiązek ubezpieczenia eksperymentów medycznych. Minister Finansów wydał Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny, które określa zakres ubezpieczenia oraz minimalne sumy gwarancyjne. 

Dla eksperymentu leczniczego minimalna suma gwarancyjna to: 50 000 euro, a dla eksperymentu badawczego: 100 000 euro. Sumy te są stałe i nie zależą od ilości uczestników eksperymentu. 

Jak Państwo wiedzą, eksperyment medyczny, opisany jest w Ustawie o zawodzie lekarza:

"Art. 21. Eksperyment medyczny 
1. 
Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem leczniczym albo eksperymentem badawczym.
2. 
Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego.
3. 
Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu.
4. 
Eksperymentem medycznym jest również przeprowadzenie badań materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby dla celów naukowych. 
5. 
Uczestnikiem eksperymentu medycznego, zwanym dalej „uczestnikiem”, jest osoba, na której eksperyment medyczny jest bezpośrednio przeprowadzany."

Link do rozporządzenia znajduje się tutaj: Rozporządzenie eksperymenty medyczne, i jest również do pobrania w Materiałach do pobrania/ Przepisy.

W celu wyceny i zawarcia umowy ubezpieczenia prosimy o kontakt!
data publikacji: 2021-01-15 10:45:15