Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
» jesteś tutaj: » BLOG

Witamy na naszym blogu poświęconym ubezpieczeniom OC

Ubezpieczenia i wymogi dotyczące ubezpieczeń OC dla usług IT
Grupa naszych klientów zajmujących się usługami w zakresie IT rośnie.
W związku z tym kilka słów o ubezpieczeniu OC dla branży IT.
Często ubezpieczenie OC jest zawierane na skutek zapisów umownych nakładanych głównie przez kontrahentów zagranicznych, najpierw kilka słów o tych wymogach.
Zwykle jest wymóg zawarcia:

1. Commercial General Liability Insurance  (USA) albo Public  & Product Liability Insurance albo Third Party Liability Insurance (UK/ Europe)

Jest to “zwykłe” ubezpieczenie OC, czyli tzw. OC z tytułu działalności gospodarczej, obejmujące swoim zakresem tylko - to ważne - szkody osobowe i rzeczowe. W kontekście usług IT, a nie działalności, która polega na imporcie, czy sprzedaży urządzeń, ten wymóg wynika raczej z dobrej praktyki biznesowej w krajach rozwiniętych niż chęci zabezpieczenia się kontrahenta przed szkodą wyrządzoną przez ubezpieczonego. Uchybienie w świadczonych usługach IT wyrządzi raczej szkodę polegającą na tzw. czystej stracie finansowej - czyli nie będzie uszkodzenia rzeczy ani rozstroju zdrowia, ale konieczność poniesienia kosztu, albo strata wynikająca z przerwy w działalności albo kara umowna nałożona na kontrahenta ubezpieczonego przez osobę trzecią.
Często jest również wymóg Workers Compensation Insurance albo Employers Liability Insurance - chodzi o OC pracodawcy, które za niewielką opłatą można włączyć do ochrony.

Normalnie koszt tego ubezpieczenia jest niewielki, rzędu kilkuset złotych za 1 mln PLN sumy gwarancyjnej, ale zwiększają go znacznie dwa czynniki:
- po pierwsze, umowa z partnerem zagranicznym często jest umową wg obcego prawa, która poddaje ubezpieczonego jurysdykcji obcych sądów, a to oznacza, że należy rozszerzyć standardową ochronę ubezpieczeniową (szkody wyrządzone na terytorium RP) o szkody wyrządzone na obcych terytoriach, co mimo, że w zasadzie pokrycie ubezpieczeniowe jest “puste” trochę kosztuje, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z terytorium USA/Kanady lub terytoriami zależnymi,
- po drugie, wymóg określa sumę gwarancyjną, która jest co najmniej 1 mln USD/EURO a pozostawienie do dyspozycji takiej sumy również narzuca wyższą składkę ubezpieczeniową.
Dla tego 1 mln USD, składka wzrasta w takich przypadkach do kilku tysięcy złotych.

2. Professional Liability Insurance (USA) albo Professional Indemnity Insurance (UK/ Europe)

Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana i kosztowna. Ubezpieczenie tego typu, zwane w Polsce ubezpieczeniem OC zawodowej, obejmuje przede wszystkim szkody będące czystymi stratami finansowymi, również te wyrządzone kontrahentowi ubezpieczonego. W przypadku świadczenia usług IT, jest to już “realny” zakres i ryzyko wyrządzenia szkody oraz roszczenia istnieje.

C.D.N. wkrótce.
data publikacji: 2017-10-25 17:25:16