Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
» jesteś tutaj: » NASZE USŁUGI » Kancelarie prawne

Ubezpieczenie OC kancelarii prawnych

Ubezpieczenie OC kancelarii prawnych


Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej jest najważniejszym ubezpieczeniem jakie zawiera firma prawnicza. 
Wspólnicy lub właściciel kancelarii odpowiada całym swoim majątkiem za ewentualne zobowiązania odszkodowawcze w związku z prowadzoną działalnością.

Możemy zaoferować zarówno ubezpieczenie dla konkretnych kontraktów jak i polisę roczną obejmującą ochroną całą działalność ubezpieczonego.

Większość zapisów umowy ubezpieczenia jest przygotowywana przez nas indywidualnie, zgodnie ze specyfiką działalności i potrzebami klienta.

Przygotujemy wersję dwujęzyczne dokumentów - po polsku i angielsku (posługujemy się językiem angielskim biegle, w mowie i w piśmie więc wersja angielska jest w rzeczywistości wersją angielską :), jeżeli jest taka potrzeba. 

Kilka uwag przy zawieraniu tego ubezpieczenia:

 • należy objąć ochroną wszystkie rodzaje wykonywanej działalności (radcowie i adwokaci mogą również wykonywać np. doradztwo podatkowe),
 • należy zwrócić uwagę na tzw. zasady ochrony ubezpieczeniowej w czasie, to znaczy co tak naprawdę jest objęte ochroną - działalność, która spowodowała szkodę, wniesienie roszczenia, czy może moment wyrządzenia samej szkody, jest to niezwykle istotne szczególnie w przypadku zmiany ubezpieczycieli, 
 • szczególną uwagę należy zwrócić na polisy obejmujące ochroną roszczenia wniesione w okresie ubezpieczenia (tzw. claims made policies) stosunkowo mała praktyka w zakresie polis tego  typu w Polsce, powoduje że ich zapisy są nierozumiane co prowadzi do luk w pokryciu ubezpieczeniowym, 
 • suma gwarancyjna - należy się zastanowić czy nie jest za niska - ochrona zwykle dotyczy roszczeń, które wpływają po długim czasie, więc należy wziąć pod uwagę tendencję do wzrostu kwot zasądzanych odszkodowań, inflację, wzrost zamożności poszkodowanych itp.,
 • koszty obrony - dobre ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów szeroko objętej obrony przed roszczeniami, lepiej, żeby były one pokrywane ponad sumę ubezpieczenia, nie zmniejszając jej kwoty, która pozostaje wtedy na zaspokojenie samych roszczeń,
 • kwestia prawa i jurysdykcji - zwykle ochroną objęte są roszczenie wnoszone przed polskimi sądami i wg polskiego prawa - należy zastanowić się, czy taka ochrona jest wystarczająca,
 • wreszcie - last but not least - udział własny lub franszyza redukcyjna - czyli (w uproszczeniu) wysokość udziału ubezpieczonego w wypłacanym odszkodowaniu - cały czas obserwujemy, że udziały własne są stosowane w ujęciu procentowym - jako np. 10 lub 15% kwoty roszczenia lub odszkodowania - łatwo policzyć jakie to daje kwoty w roszczeniu np. na 2 mln zł. Lepiej używać kwotowego udziału własnego np. 20 000 zł,


NASZA OFERTA A OFERTA UBEZPIECZEŃ KORPORACYJNYCH

Proponowane przez nas dobrowolne ubezpieczenie kancelarii prawnych jest, naszym zdaniem, znacznie lepsze niż istniejące programy ubezpieczeń dla kancelarii prawnych, które oferują korporacje zawodowe adwokatów i radców prawnych przy podobnej składce. Oto jego zalety:

 • szerszy zakres ubezpieczonej działalności i ubezpieczonych funkcji,
 • objęcie ochroną wszystkich kategorii osób współpracujących z kancelarią, również podwykonawców, do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej oraz bez prawa regresu zakładu ubezpieczeń w razie szkody,
 • polisa o triggerze typu „causation”, znacznie korzystniejsza niż polisa typu „claims made”, (już ta różnica przy podobnej składce jest wystarczająca do rekomendacji),
 • lepsze rozwiązanie pomocy prawnej i pokrycie jej kosztów ponad sumę ubezpieczenia,
 • ochrona dla roszczeń związanych z naruszeniem tajemnicy zawodowej,
 • szersza ochrona dla szkód wynikających z uszkodzenia czy zagubienia dokumentów,
 • ochrona dla szkód związanych ze zniekształceniem czy utratą informacji w drodze elektronicznej wymiany informacji,
 • ochrona dla szkód wyrządzonych w związku z nadużyciem wolności słowa przez radcę prawnego/ adwokata  w związku z wykonywaniem zawodu,
 • pokrycie kosztów wykonania postanowienia sądu o zabezpieczeniu roszczenia.