Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Instytucje finansowe i ich ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie oc instytucji finansowych

W odróżnieniu od np. kancelarii prawnych czy też doradców podatkowych, ubezpieczenie dla instytucji finansowych takich jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie czy fundusze private equity jest mniej dostępne i trudne do zawarcia.
Wynika to głównie z tego, że są to wyspecjalizowane produkty wysokiego ryzyka, wymagające specjalistycznego know-how pozwalającego to ryzyko oceniać i przyjmować do ubezpieczenia. Są standardowo wyłączone z typowych traktatów reasekuracyjnych zawieranych przez zakłady ubezpieczeń. Dodatkowo, słaby rozwój polskiego rynku kapitałowego i niska świadomość prawna powoduje niewielki popyt na takie produkty.
Przekłada się to na sytuację, gdzie tylko dwa zakłady ubezpieczeń oferują ubezpieczenia dla instytucji finansowych, a liczbę osób, które potrafią ocenić ryzyko i przygotować ofertę ubezpieczenia można policzyć na palcach jednej ręki.

Istnieją dwa, dopełniające się produkty, które zabezpieczają instytucje finansowe przed roszczeniami. Są to:

- ubezpieczenie d&o, które głównie chroni spółkę i managerów przed roszczeniami związanymi z ich uchybieniami podczas czynności zarządczych,

- ubezpieczenie OC instytucji finansowej, które chroni spółkę przed roszczeniami ze strony klientów oraz osób trzecich wyrządzonymi w związku z działalnością finansową.

W przypadkach braku zainteresowania polskich ubezpieczycieli, dzięki kontaktom na rynku międzynarodowym i doświadczeniu w pracy na rynku brytyjskim, możemy również uzyskać reasekuracje dla tego typu ryzyk w Lloyd’s of London (www.lloyds.com).
W ten sposób, dzięki zapewnieniu przez nas reasekuracji lokalny, polski zakład ubezpieczeń, nawet jeżeli nie będzie mógł przyjąć do ubezpieczenia ryzyka (klienta) będzie mógł wystawić w Polsce polisę na warunkach wynegocjowanych  z reasekuratorem, co, w odróżnieniu od plasowania ubezpieczenia bezpośrednio w Lloyds of London (co ostatnio stało się modne) zapewni lokalną obsługę i lokalną likwidację ewentualnych szkód.

W dziale DO POBRANIA znajdą Państwo kwestionariusz ubezpieczenia OC instytucji finansowych oraz inne materiały.